Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vad är ett policylabb?

Policylabb kan förklaras som en grupp aktörer med olika kompetenser som vill utveckla ett regelverk. I policylabbet använder de en uppsättning användarcentrerade metoder och kompetenser för att testa, experimentera och lära inom policyutveckling.

Syftet är att ta fram ett agilt arbetssätt för att utveckla regelverk som stimulerar snarare än hindrar innovation. En viktig grund i ett policylabb är förmågan att våga experimentera med användaren i centrum. 

Policylabbet kan vara en tillfällig insats eller en mer långsiktigt och bestående satsning. Inriktning, syfte och metoder kan variera. 

Vinnova medorganiserar, följer upp och finansierar just nu tillfälliga policylabb (policylabbcase) hos myndigheter inom ramen för ett regeringsuppdrag. Detta är tänkt att både skapa efterfrågan på policylabbmetoder hos myndigheter och bygga kapacitet bland oss själva. Det pågår även ett parallellt arbete med att utvärdera arbetssättet och att arbeta för en mer bestående och kraftfull struktur kring policyutveckling.

Närliggande satsningar på Vinnova finns inom ramen för testbäddar, samverkansprogram och strategiska innovationsprogram.

Ta del av erfarenheter från andra

Ett flertal myndigheter har testat att arbeta med metoden Policylab. Här kan du ta del av några av dem.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Kontakt

Vill du veta mer om Vinnovas arbete i policylabb? Kontakta oss gärna. 

Jonas Gumbel

Handläggare

+46 8 473 32 62

Anna Löfgren Wilteus

Utlysningsansvarig

+46 8 473 32 66

Senast uppdaterad 23 augusti 2023

Statistik för sidan