Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationella och internationella policylabb

Många andra aktörer arbetar aktivt med policylabb – både nationellt och internationellt. Här kan du läsa mer om deras satsningar.

Andra aktörer

Det är inte bara vi på Vinnova som tycker att policylabb är en spännande idé. Att fler aktörer i samhället ser värdet i att arbeta enligt den här metodiken är också en förutsättning för att ett nationellt policylabb med resurser och mandat kan komma till stånd på sikt.

Bland annat har Tillitsdelegationen, som har ett utökat uppdrag riktat mot myndigheter där Vinnova ingår, skrivit om policylabb i sitt huvudbetänkande. Vinnova och Tillitsdelegationen har även under hösten 2018 gjort en överenskommelse om samarbete för innovativ policyutveckling och tillitsfull styrning av myndigheter.

I Sverige finns idag få utpräglade policylabb i jämförelse med andra länder. Däremot finns det flera spännande labb som delvis tar sig an policyutveckling. Ett exempel är Förnyelselabbet som drivs av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och arbetar i huvudsak för att skapa labbmiljöer som förbättrar vardagen för nyanlända barn och unga. Ett annat exempel är Experio Lab Sverige som är en samverkan av flera landsting och regioner med fokus på att utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag. Även forskningsinstitutet Rise driver policylabb för policy- och regelverksutveckling. 

Lär dig mer på länkarna nedan.

En internationell företeelse

Policylabb är även i högsta grad en internationell företeelse, då regeringar och förvaltningar världen över brottas med liknande utmaningar. Även om förvaltningsmodellerna många gånger ser helt olika ut i Sverige och andra länder så finns mycket att lära i ett internationellt perspektiv.

Det första policylabbet som etablerades Mindlab, i Danmark, har fått stort inflytande på andra länder. Efter 16 år som aktivt labb valde den danska regeringen våren 2018 att istället skapa ett nytt labb med starkare fokus på digitalisering, Disruption task force.

Exempel på policylabbs i andra länder

 Kontakt

Har du frågor om Vinnovas satsning inom policylabb? Kontakta gärna oss.

Jakob Hellman

Enhetschef

Senast uppdaterad 26 maj 2020

Statistik för sidan