Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Breda systemsatsningar för en hållbar industri

Som ett resultat av samarbeten mellan industri och samhälle riggar nu Vinnova för flera erbjudanden som ska stimulera utveckling av systemdemonstratorer. Det handlar om breda satsningar av systemkaraktär som ska snabba på utvecklingen mot en hållbar industri.

Vinnova arbetar missionsorienterat tillsammans med näringslivet för att underlätta industrins omställning till hållbarhet. Vi samlar berörda parter i ett missionsorienterat innovationsarbete för att kraftsamla och mobilisera aktörerna. Målet är att landa i ett antal systemdemonstratorer som ska visa hur omställningen till hållbar produktion kan gå till.

På det här sättet vill vi möjliggöra en global arena för test och implementation av hållbara system och processer där framtidens industri, infrastruktur, mat och livsmiljöer kan utvecklas. Ambitionen är att med hjälp av ett missionsorienterat arbetssätt lyfta fram systemorienterade projekt som resulterar i demonstrationer av hela system i verklig miljö.

Så jobbar vi missionsorienterat med industrin

I samarbete med näringsliv och offentlig sektor håller Vinnova workshops i ett missionsorienterat arbetssätt som ska bidra till lösningar för en hållbar industri. Syftet är att hitta ett gemensamt mål där allas intressen tas till vara. I filmen nedan får du veta mer om hur arbetet genomförs.

Aktuella satsningar just nu är ett erbjudande om stöd för systemdemonstratorer inom textilindustrin och en satsning på lokal resilient produktion.

Hållbar omställning av textilsystemet

Textil- och modeindustrin har stor potential att bidra till att uppfylla hållbarhetsmålen men det är en lång väg dit. Trots en ökad miljömedvetenhet har textilkonsumtionen ökat med 30 procent per person i Sverige de senaste 20 åren.

För att nå målen i Agenda 2030 behöver industri och handel ställa om, vilket kräver ett sammantaget grepp där hela värdekedjan blir belyst och utvecklas med hållbarhet och cirkularitet i fokus. Nu kraftsamlar Vinnova genom en ny satsning för ett hållbart textilsystem.

Satsningen går ut på att låta möjliga lösningar för att ställa om till ett hållbart textilssystem testas ute i verkligheten. Fokus ligger på att på sikt åstadkomma förändringar på systemnivå som kan visa vägen för hur systemet, alltså hela textilområdet, kan välja rätt väg framåt.

Läs mer om satsningen hållbart textilsystem genom systemdemonstratorer.

Lokal resilient produktion

Under workshops med representanter från näringsliv och samhälle har Vinnova identifierat ett antal gemensamma målsättningar för en resilient, resurseffektiv och lokal produktion. Ett möte med internationella deltagare under Sweden innovation days i januari 2022 gav även input på samma tema.

Det finns ett behov av helhetssyn mellan å ena sidan resiliens och lokal produktion och å andra sidan effektivitet och globalisering. Insikterna om detta har omsatts i ett erbjudande om finansiering. Detta går ut på att förbereda systemdemonstratorer som kan bidra till en resilient, resurseffektiv och lokal produktion.

Ta del av utlysningen Resilient produktion för en hållbar industri.

Frågor?

För frågor om satsningen för textildemonstratorer kontakta Alexander Alvsilver.
För frågor om utlysningen Resilient produktion för hållbar industri kontakta Ulf Öhlander.

Alexander Alvsilver

Handläggare

+46 8 473 30 55

Ulf Öhlander

Handläggare

+46 8 473 30 08

Senast uppdaterad 6 februari 2023

Statistik för sidan