Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Workshop för omställning mot ett hållbart textilsystem

Arrangör: Vinnova Göteborg tis 21 jun 2022 kl. 11:30-18:00

Välkomna till en workshop i Göteborg där vi samskapar kring Vinnovas satsning på systemdemonstratorer för ett hållbart textilssystem och där vi tar de första stegen för att få detta på plats.

Under 2022 kommer Vinnova finansiera genomförbarhetsstudier som ska förbereda uppbyggnaden av systemdemonstratorer. Vi vill ta ett helhetsgrepp och kraftsamla kring det som inte annars händer. Vill du vara med och förverkliga det här?

Idag är textil- och modeindustrin en resursintensiv och förorenande bransch där miljö- och hälsopåverkan är stor i alla delar av den textila värdekedjan. Det vill säga från råvarumaterial, genom produktion och konsumtion, till avfallshantering. Vinnova planerar en satsning där lösningar för att ställa om till ett hållbart textilssystem testas i verkligheten. Fokus ligger på att på sikt åstadkomma förändringar på systemnivå genom att utveckla systemdemonstratorer.

Vad är en systemdemonstrator?

En systemdemonstrator visar vägen för – demonstrerar – hur strategiskt utvalda lösningar tillsammans kan förändra ett system i en riktning. En systemdemonstrator visar inte bara på teknisk innovation inom olika delområden, utan också på hur exempelvis beteenden, kultur, regelverk, digitala gränssnitt samt marknader behöver förändras för att den tänkta förändringen ska kunna åstadkommas. En systemdemonstrator genomförs därför i ett verkligt sammanhang, där relevanta aktörer i hela systemet går samman för att identifiera möjligheter, hinder och vägval. Det är samspelet mellan lösningarna och verkligheten som är nyckeln.

Aktörer både inom textilbranschen och utanför är varmt välkomna att delta. Vi uppmuntrar er som inte arbetar med textilsystemet idag men som har idéer för branschöverskridande insatser att delta på mötet. Syftet är att mobilisera systemet kring ett antal nyckelutmaningar för att ställa om till ett hållbart textilsystem. Vinnova avser att i höst finansiera några genomförbarhetsprojekt för att lägga grunden för kommande systemdemonstratorer.

Program

11:45 Gemensam lunch

13:00 Introduktion och inspiration

14:00 Workshop-moment

16:00 Slutsatser och nästa steg

17:00 Mingel

18:00 Slut

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Anna Ottenhall

Handläggare

+46 8 473 30 71

Senast uppdaterad 3 juni 2022

Statistik för sidan