Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tre seminarier om innovation och upphandling

Arrangör: Vinnova och Upphandlingsmyndigheten Mäster Samuelsgatan 56, 101 20 Stockholm, Sweden tis 1 okt 2019 kl. 13:00-15:45

Vinnova och Upphandlingsmyndigheten arrangerar tre seminarier om innovationsupphandling under Innovationsveckan. Varje seminarium är 45 minuter långt och kommer att repriseras den 3 oktober på Upphandlingsmyndigheten. Alla seminarier kommer att webbsändas, du kan följa dem på denna sida.

Webbsändning av mötet

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Teman för de tre inspelade seminarierna

Den 1 oktober har vi tre seminarier på dessa teman:

(Missade du våra seminarier om hur man lyckas med sin innovationsupphandling? På länkarna nedan kan du ta del av dem i efterhand.)

13.00-13.45: Hur lyckas ni med er innovationsupphandling?

Kommuner, regioner och statliga myndigheter köper in varor och tjänster för 683 miljarder kronor om året. Den offentliga affären utgör 1/6 av BNP och  är viktig marknad för många  företag och organisationer. Det offentliga har därigenom en betydande möjlighet att använda sin köpkraft för att efterfråga innovativa lösningar från näringsliv och idéburensektor som kan bidra till att utveckla välfärden och nå målen i Agenda 2030.

Tio projekt inom innovationsupphandling har utvärderats och nu får vi möjlighet att ta del av resultaten. Vad är det som gör att man lyckas genomdriva en innovationsupphandling? Vi resonerar om de framgångsfaktorer och utmaningar som kan finnas när man vill upphandla en innovation.

Frågor som diskuteras

 • Hur har det gått för de utvalda projekten? Har de uppnått sina mål?
 • Hur har arbetet genomförts och organiserats?
 • Vilka kompetenser deltog i projektet?
 • Vilka lärdomar kan man dra? Utmaningar och framgångsfaktorer?
 • Vad mer hade behövts?

Medverkande

Jenny Engström, handläggare Innovationsupphandling, Vinnova
Johanna Enberg, strateg innovation, Upphandlingsmyndigheten

14.00-14.45: Att förena innovations- och upphandlingsprocessen för främjandet av medborgardriven innovation

Medborgarna ställer allt högre krav på samhällsservice och välfärdstjänster, oavsett om den levereras av offentliga eller privata aktörer. Medborgarnas uttalade och outtalade behov ställer höga krav på offentliga verksamheter som levererar välfärdstjänster. Behöver medborgarna i högre grad involveras i utvecklingen av välfärden? Behövs en omställning där individer, nätverk och medborgare har mer framträdande roller?

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar medborgardriven utveckling i samband med investering av nya samhällstjänster. Vi samtalar om transparenta innovationsprocesser och ställer oss frågan om det är möjligt för offentliga verksamheter att använda dessa vid offentlig upphandling. Utmärkande för transparenta innovationsprocesser är att de ofta är kollaborativa, behovsnära samt engagerar eller drivs av konsumenter och användare.

Det finns förmodligen en outnyttjad potential i att inkludera flera slags aktörer i det gemensamma arbetet kring innovation och upphandling!

Presentatörer

 • Charlotta Palmgren, strateg, Upphandlingsmyndigheten
 • Erik Borälv, analytiker, Vinnova
 • Annie Lindmark, Programme Manager, Vinnova

15.00-15.45: Går det att köpa sociala innovationer?

Sverige står inför stora samhällsutmaningar som kräver innovativa krafter och initiativ för att lösas. Sociala innovationer möter dessa utmaningar och utvecklar nytänkande lösningar tillsammans med medborgare och slutanvändare. Men många sociala innovatörer och företag vittnar om svårigheter med att sälja in sina tjänster till offentlig sektor, samtidigt som välfärden kräver nya perspektiv och idéer.

Välkommen till en workshop om social innovation och offentlig upphandling! Utifrån erfarenheter av möten med sociala innovatörer och idéburen sektor från hela Sverige, diskuterar vi hur relationen mellan värdedrivna organisationer och offentlig sektor kan stärkas och hur sociala innovationer kan köpas.

Under workshopen utforskar vi följande och närliggande frågor tillsammans:

 • Hur hänger social innovation och offentlig upphandling ihop?
 • Hur kan vi stötta både sociala innovatörer och offentlig sektor i att hitta goda samarbetsvägar?
 • Hur kan vi designa socialt hållbara och innovativa upphandlingar som bjuder in små aktörer att delta?
 • Hur kan sociala företag och innovatörer bidra med problemformuleringar och förståelse för slutanvändare till offentlig sektor?

Medverkande

 • Erika Hanses, jurist, Upphandlingsmyndigheten
 • Erika Pohjanen, kundmötesansvarig tjänstedesigner, Upphandlingsmyndigheten
 • Judit Wefer, programledare för Vinnovas program Social innovation

Ovanstående seminarier kommer att repriseras på Upphandlingsmyndigheten den 3 oktober.

Läs mer i Upphandlingsmyndighetens kalender

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se kartor från Google Maps. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Stockholm N: 59.33266709999999 E: 18.061120500000015 (Visa på karta)

Frågor?

Marianne Löfgren

Kommunikationsstrateg

+46 8 473 32 29

Senast uppdaterad 3 september 2019

Statistik för sidan