Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser

Vill du bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns det möjlighet att ansöka om stöd för forsknings- och innovationsprojekt inom programmet RE:Source.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi.

Vem kan söka?

Alla organisationer som genom forskning- och innovation kan bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi kan söka.

Hur mycket kan ni söka?

I denna utlysning finns totalt cirka 35 miljoner kronor tillgängliga för de projektparter som beviljas stöd. Möjlighet att söka upp till 8 miljoner kronor i projektstöd

Viktiga datum

  • Diarienummer 2022-03520

    Statistik för sidan