Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Globalstars, samarbete med Brasilien (FAPESP)

De nationella finansiärerna (NF) Vinnova, Sverige och det regionala forskningsfinansiärsorganet FAPESP från delstaten São Paulo, Brasilien, har anslagit medel till organisationer som samarbetar kring internationella FoU-projekt inom smarta städer och hälso- och sjukvård med AI som möjliggörande. Inom denna ansökningsomgång kan en organisation lämna in sin ansökan om FoU-projekt mellan den 21 augusti 2022 och den 31 januari 2023.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

FoU-projekt inom smarta städer och hälso- och sjukvård med AI som möjliggörande.

Vem kan söka?

Varje projektkonsortium måste omfatta minst en organisation från delstaten São Paulo i Brasilien och en organisation från Sverige. Minst ett företag måste ingå i konsortiet.

Hur mycket kan ni söka?

SMF kan söka upp till 50 %, stora företag upp till 30 % samt universitet och forskningsinstitut upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna. Den maximala finansieringen (bidraget) per projekt är 2,5 MSEK (cirka 250 000 Euro).

Viktiga datum

 • Ansök här

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ansök här

   

  Bifoga CV-mall för nyckelpersoner

  Komplett ifylld Eureka ansökan för hela projektkonsortiet från Eureka application portal bifogas som projektbeskrivning till Vinnova ansökan. Information om ansökan till Eureka finns i utlysningstexten. Bifoga även ifylld CV-mall för nyckelpersoner i projektet

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Johan Rignér

  Utlysnings ansvarig

  + 4684733074

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Ansök här

  Diarienummer 2022-01619

  Statistik för sidan