Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flygteknisk forskning i små och medelstora företag hösten 2023

Det här erbjudandet riktar sig till mindre företag som vill utvecklas inom flygteknik och stärka sina samarbeten i flygindustrin. Även företag med relevant kompetens i andra branscher kan söka för att bredda verksamheten till flygteknikområdet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Flygtekniska frågor på systemnivå eller relaterat till exempelvis framdrivning, material, sensorer och elektrifiering. Detta kan inkludera tillverkningsfrågor och konceptstudier.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag, själva eller i samarbete med institut/högskola eller med större företag (som ej kan vara bidragsmottagare). Vi välkomnar projekt med hög grad av originalitet och innovationshöjd.

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen är cirka 5 miljoner kronor. Vi avser att finansiera 5-10 projekt.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Johan Rignér

  Frågor om utlysningen

  +46 8 473 30 74

  Jenny Johansson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 13

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-01645

  Statistik för sidan