Samverkan inom hälsoområdet i kampen mot covid-19 och framtida pandemier

Här hittar du aktuella erbjudanden inom satsningen.

Öppna ansökningstillfällen

6 veckor kvar
Stänger om 6 veckor

Förstudier till innovationsprojekt som förhindrar framtida pandemier

Stänger om 6 veckor

Vi finansierar hälsorelaterade innovationsprojekt och förstudier som bidrar till att dämpa utbredningen och effekterna av covid-19 pandemin och förhindrar framtida pandemier.

6 veckor kvar
Stänger om 6 veckor

Innovationsprojekt inom hälsoområdet som dämpar effekterna av covid-19 pandemin

Stänger om 6 veckor

Vi finansierar hälsorelaterade innovationsprojekt och förstudier som bidrar till att dämpa utbredningen och effekterna av covid-19 pandemin och förhindrar framtida pandemier.

Senast uppdaterad 4 juni 2020

Diarienummer 2020-02421

Statistik för sidan