Samverkan inom hälsoområdet i kampen mot covid-19 och framtida pandemier:

Förstudier till innovationsprojekt inom hälsoområdet som förhindrar framtida pandemier

Stängde 18 augusti 2020

Inom utlysningen finansieras hälsorelaterade innovationsprojekt och förstudier. Dessa ska bidra till att dämpa utbredningen och effekterna av covid-19 pandemin och förhindra framtida pandemier. Resultaten från innovationsprojekten ska kunna implementeras och nyttiggöras redan under pågående pandemi och resultaten från förstudierna ska leda till ökad beredskap inför kommande pandemier.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förstudier inom hälsoområdet för att stärka beredskapen inför framtida pandemier.

Vem kan söka?

Projekten ska ha minst två projektparter. En av dessa ska vara från näringslivet eller hälso- och sjukvården. Övriga aktörer kan representera någon av följande sektorer: hälso- och sjukvård, offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Alla projektparter måste vara juridiska personer.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 1 miljon kronor per förstudie. Krav på medfinansiering finns för vissa aktörer.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Projekten (innovationsprojekt och förstudier) kan exempelvis var inriktade på att ta fram eller pröva nya metoder eller produkter, som vacciner, medicintekniska produkter, behandlingsmetoder, läkemedel, diagnostik och smittspårningslösningar, där resultat kan förväntas inom kort tid. Det är viktigt att tydligt förhålla sig till andra nationella och internationella insatser inom covid-19. 

  Denna utlysning riktar sig främst till aktörer inom hälsoområdet med potentiella lösningar både på kort och lång sikt. Utlysningen ”Innovationer i krisens spår” riktar sig till aktörer inom flera områden som kan bidra till en snabb omställning av befintlig produktion eller verksamhet.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jonas Tranell

  Utlysningsansvarig

  08-473 3073

  Mats Jarekrans

  08-473 3185

  Therese Porsklint

  Administratör

  08-473 3028

  Jesper Orhammar

  08-473 3153

  Kontakta oss via mejl

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Liknande erbjudanden

  <p>Vinnova g&ouml;r ett antal snabba satsningar p&aring; innovationer i sp&aring;ren av coronakrisen. Syftet &auml;r att lyfta fram initiativ som kan st&ouml;tta samh&auml;llet i en utmanande tid.</p>

  Diarienummer 2020-02435

  Statistik för sidan