Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Quantum Sweden Genomförbarhetsstudier 2022

Med det här erbjudandet vill vi stödja förstudier som leder till en efterföljande svensk plattform för hållbar innovation med kvantteknologi.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Samverkan i genomförbarhetsstudier inför att skapa en systemplattform för samverkan, innovation och nyttiggörande

Vem kan söka?

I denna utlysning kan svenska juridiska personer finansieras av Vinnova.

Hur mycket kan ni söka?

I den här utlysningen kan du söka max 500 000 kr med max 80% stödnivå.

Informationsmöten om erbjudandet

Informationsmöten om detta erbjudande kommer att hållas vid ett antal tillfällen. Mötena är max 50 minuter långa. Denna Teamslänk gäller för samtliga informationsmöten.

 • 22-08-30, 14.00
 • 22-08-31, 14.00
 • 22-09-01, 15.00
 • 22-09-02, 10.00
 • 22-09-06, 13.00
 • 22-09-07, 10.00
 • 22-09-09, 10.00

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni ansöka i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, projektparter och budget

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Fredrik Weisner

  Handläggare

  +46 8 473 31 80

  Ulf Öhlander

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 08

  Urve Heamägi

  Administratör

  +46 8 473 32 74

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2022-01720

  Statistik för sidan