Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framväxande tekniklösningar steg 1 2023

Med det här erbjudandet finansierar vi innovationsprojekt som stärker förutsättningarna för svensk deeptech. Syftet är att projekten ska bana väg för nästa generations transformativa systemlösningar. Satsningen ska resultera i marknadsledande innovationer med nationell resiliens, såväl för enskilda tekniklösningar som för de system de kommer att ingå i.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt som avser att ta forskningsintensiv teknik på åtta månader till Proof-Of-Concept av tekniklösning med plan för efterföljande nyttiggörande.

Vem kan söka?

Denna utlysning riktar sig till forskare och/eller teknikentreprenörer inom organisationer som är juridiska personer.

Hur mycket kan ni söka?

Bidragsbudget upp till 1 000 000 kr per projektpart, med upp till 100% bidragsnivå, med sannolikt en eller två projektparter per projekt.

Viktiga datum

Observera att tidigaste projektstart är 28 september och senaste projektstart 17 oktober. Beslut inom denna utlysning meddelas först 28 september.

 • Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  mall-modellforsakran-smf.pdf

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Ulf Öhlander

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 08

  Jonas Tranell

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 73

  Jenny Johansson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 13

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2023-00205

  Statistik för sidan