Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Forskning om finansmarknader 2022-2024

Erbjudandet syftar till att stimulera och finansiera forskningsprojekt inom programmet för finansmarknadsforskning. Forskningsprojekten ska medfinansieras av privata aktörer som har intresse för forskning inom finansmarknader. Erbjudandet har två stängningsdatum under 2022 – en första stängning i februari samt en andra stängning i maj. Beviljade projekt ska avslutas senast november 2025. 

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forskning med hög relevans för finansmarknadsaktörer, tvärvetenskapliga samarbeten, samarbeten mellan akademi och bransch, med internationell konkurrenskraft inom området och kopplingar mellan forskare internationellt

Vem kan söka?

Svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut

Hur mycket kan ni söka?

Den totala finansieringen från Vinnova i den kvarvarande andra stängningen beräknas uppgå till totalt 38 miljoner kronor. Finansieringen sker med maximalt 5 miljoner kronor per projekt med samfinansiering med minst motsvarande Vinnovas bidrag

Viktiga datum

Ni som söker finansiering i det här erbjudandet har möjlighet att delta i ett informationsmöte. Du hittar ett antal informationsträffar i datumlinjen nedan. Lä ken går direkt till mötet.  I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Ulf Öhlander

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 08

  Sussi Trankell

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 58

  Emma Bäcke

  Handläggare

  +46 8 473 30 14

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2021-04618

  Statistik för sidan