Forest Value Era-net cofund

Era-net Cofund syftar till att utveckla skogsindustrin för en hållbar biobaserad ekonomi. Programmet är ett samarbete mellan forskningsfinansiärer i syfte att öppna upp nationella program. Den här utlysningen finansierar svenskt deltagande i projekt inom Era-net cofund Forest Value.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 23 januari 2018

Hållbar skogsråvara och skogsindustri

Stängde 23 januari 2018

Vi söker projekt som utvecklar nya strategier, metoder, processer, produkter eller tjänster från skogsråvara.

Senast uppdaterad 11 december 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2017-02820