Forest Value Era-net cofund

Era-net Cofund syftar till att utveckla skogsindustrin för en hållbar biobaserad ekonomi. Programmet är ett samarbete mellan forskningsfinansiärer i syfte att öppna upp nationella program. Den här utlysningen finansierar svenskt deltagande i projekt inom Era-net cofund Forest Value.

Closed for application

Closed
Closed 23 January 2018

Hållbar skogsråvara och skogsindustri

Closed 23 January 2018

Vi söker projekt som utvecklar nya strategier, metoder, processer, produkter eller tjänster från skogsråvara.

Last updated 11 December 2018

Reference number 2017-02820

Page statistics