Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad resurseffektivitet, industrins bidrag till en cirkulär ekonomi

För att svensk industri ska kunna bidra till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi krävs att existerande lösningar förbättras och i många fall att nya lösningar utvecklas. Vinnova vill med den här utlysningen bidra till ett effektivt nyttjande av materialresurser genom att finansiera innovationsprojekt.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Vi vänder oss till er som tillsammans vill utveckla och/eller testa resurseffektiva och cirkulära lösningar. Utveckling- och demonstrationsprojektet ska utgå ifrån ett systemperspektiv och vi ser gärna att projekten är av banbrytande karaktär. 

Vem kan söka?

Erbjudandet riktar sig till aktörskonstellationer bestående av företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer. 

Hur mycket kan ni söka?

Preliminära budget för denna satsning är 50 miljoner kronor. Bidraget uppgå till maximalt 6 miljoner kronor per projekt och maximal stödnivå är 65 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Förlängd utlysningstid

  Då Vinnova kommer att genomföra en systemuppdatering den 24: e och 25:e augusti mellan kl. 16.30 till 8.00 kommer ansökningstiden för utlysningen att förlängas till den 28:e augusti kl. 12.00.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Johan Stenberg

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 32 23

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-00730

  Statistik för sidan