Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland:

Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland hösten 2018

Stängde 13 mars 2019

Det här erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag som vill samverka med företag och andra aktörer i Tyskland. Erbjudandet handlar om att skapa förutsättningar för att påbörja gemensamma projekt kring att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom samtliga teknik- och tillämpningsområden. Dessa ska kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Aktiviteterna som ni söker finansiering för ska vara forsknings-och utvecklingsaktiviteter inom EU:s definition för industriell forskning och experimentell utveckling.

 

treklover2

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF) med upp till 499 anställda som vill samverka med bland annat SMF och andra aktörer i Tyskland. Deltagande från universitet, högskola eller institut som projektparter är önskvärt.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Ni kan söka upp till 3 miljoner kronor. Företag som söker förväntas medfinansiera sin stödberättigade kostnader enligt statsstödsreglerna.

Vad handlar erbjudandet om?

De svenska SMF som ansöker förväntas att ta ett tydligt projektägarskap och ledaransvar inom konsortiet på den svenska sidan. 

Aktiviteterna som ni söker finansiering för ska vara forsknings-och utvecklingsaktiviteter som i huvudsak faller under definitionerna för ”industriell forskning” och/eller ”experimentell utveckling” enligt definitioner i EU:s förordning nr 651/2014.

Det kan till exempel vara 

 • att ta fram ny kunskap eller nya färdigheter, bedriva forsknings- och utvecklingsarbete, utveckla en första fungerande prototyp, genomföra demonstration, pilotarbete eller testning och validering.
 • arbete med immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt att utveckla immaterialrättsliga strategier och skydd.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-04040