Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resultat av våra satsningar

Med vår hjälp har tusentals forsknings- och innovationsprojekt förverkligats och bidragit till att stärka innovationskraften i Sverige.

Resultaten av dessa projekt kan vara nya produkter, processer eller affärsmodeller som ger nytta på kort sikt. Andra satsningar bidrar till strukturförändringar där det kan ta längre tid att se den samhällsekonomiska nyttan, till exempel satsningar på forsknings- och innovationsmiljöer. Därför presenterar vi våra resultat i olika format.

Frågor?

Om du har frågor om resultaten av våra satsningar, kontakta gärna oss. 

Göran Marklund

Direktör och ställföreträdande generaldirektör för externa frågor

+46 8 473 30 80

Senast uppdaterad 24 oktober 2023

Statistik för sidan