Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnväxts avtryck i svenska regioner

Slutrapport

Bokomslag Vinnväxts avtryck i svenska regioner

Vinnväxts avtryck i svenska regioner

Visa mer information (ankarlänk)

Programmet Vinnväxt ska främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- & innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden. Detta görs genom finansiering av behovsmotiverad FoU för att stärka respektive miljös spetskompetens samt genom strategiska insatser för utveckling av innovationssystem.

Det primära syftet med denna utvärdering är att undersöka i vilken utsträckning Vinnväxt gjort avtryck i svenska regioner oavsett om initiativet beviljats stöd eller ej. Studien studerar såväl avtryck i bemärkelsen inspirationskälla för tillväxtorienterat regionalt utvecklingsarbete som mer konkret strukturell påverkan på det regionala utvecklingsarbetet.

För engelsk version se/for English version see "Effects of Vinnväxt in Swedish regions" (Vinnova Report VR 2007:06).

Utgiven
2007-mars
Serienummer
VR 2007:04
Utgivare
Vinnova
Författare
Lars Christensen, Daniel Hallencreutz & Per Lundequist
ISBN
978-91-85084-80-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
50

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan