Utgiven
2007-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2007:04
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85084-80-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
50
Författare
Lars Christensen, Daniel Hallencreutz & Per Lundequist
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2005-01697
Ämne
Forsknings- och innovationsmiljöer

Programmet Vinnväxt ska främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- & innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden. Detta görs genom finansiering av behovsmotiverad FoU för att stärka respektive miljös spetskompetens samt genom strategiska insatser för utveckling av innovationssystem.

Det primära syftet med denna utvärdering är att undersöka i vilken utsträckning Vinnväxt gjort avtryck i svenska regioner oavsett om initiativet beviljats stöd eller ej. Studien studerar såväl avtryck i bemärkelsen inspirationskälla för tillväxtorienterat regionalt utvecklingsarbete som mer konkret strukturell påverkan på det regionala utvecklingsarbetet.

För engelsk version se/for English version see "Effects of Vinnväxt in Swedish regions" (Vinnova Report VR 2007:06).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (447 kB)