Utgiven
2012-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2012:11
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
24
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Forsknings- och innovationsmiljöer

VINNVÄXT-programmet har under tio år arbetat för hållbar tillväxt och konkurrenskraft i regioner. Det har sedan starten genererat en mängd goda resultat och fungerat som en motor för innovation samtidigt som det har engagerat och skapat förtroendefulla nätverk och relationer med en bredd av aktörer. Med många värdefulla lärdomar tar vi nu ytterligare steg framåt genom att vidareutveckla VINNVÄXT. Under de kommande åren ser vi att VINNVÄXT-miljöerna, både de existerande och nya, ska växa på kartan och bidra till regioners attraktivitet samtidigt som de är med och bygger Sverige som en attraktiv plats i världen för förnyelse och innovationsbaserat företagande.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (6246 kB)