Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vad ska man ha ett land till?

Matchning av bosättning, arbete och produktion för tillväxt

Bokomslag Vad ska man ha ett land till?
Utgiven
2013-maj
Serienummer
VR 2013:06
Utgivare
Vinnova
Författare
Einar Holm, Svante Karlsson, Magnus Strömgren & Kerstin Westin - Umeå universitet
ISBN
978-91-86517-94-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
80

Framväxande nya näringar och företag lokaliseras ofta till större städer medan befolkningen på landsbygden och i mindre orter riskerar att förlora sina jobb utan att ha den utbildning och erfarenhet som behövs för de nya jobben eller för de specialistfunktioner som alltid behövs. Effekten förstärks av normen att båda försörjarna i en familj skall bidra till uppehället och få ta del av arbetslivet - det är ofta svårt att samtidigt få nytt passande jobb för bägge annat än på de största lokala arbetsmarknaderna. En tilltagande arbetsdelning, yrkesspecialisering och professionalisering är en förutsättning för ökad produktivitet och konkurrenskraft.

Rapporten behandlar frågor om den geografiska matchningen mellan bosättning, sysselsättning och produktion i Sverige. Rapporten visar var i landet de lokaliserade produktionsresurser som behövs för tillväxt finns, och hur de matchas lokalt och nationellt. Hur väl matchar de platser människor bor på och vill bo i med de platser där arbetet blir utfört och de platser där produktionen skapas? Vad har mindre arbetsmarknadsregioner att erbjuda för specialister? Hur samspelar viljan att stanna kvar med möjligheten till arbete? Hur påverkar den svenska modellen rörligheten?

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan