Utgiven
2008-april
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2008:01
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
180
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Om Vinnova

I denna bok presenterar vi ett urval av alla de satsningar som Vinnova finansierar år 2008. Det är några av alla de satsningar som ska bidra till långsiktigt hållbar tillväxt i hela landet. Investeringarna går till allt från att bygga upp internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer med hundratals forskare, till att koppla samman innovativa småföretag med universitet, högskolor och forskningsinstitut. Många av satsningarna görs tillsammans med andra forskningsfinansiärer och andra partners, vilket ökar effekten av insatserna.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (19393 kB)