Utgiven
2014-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2014:01
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
56
Författare
Stefan Holmlid
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-04458
Ämne
Tjänster

Tjänster och tjänsteinnovation har kommit att bli viktiga begrepp inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor. En förståelse har utvecklats att tjänster inte längre enbart handlar om en kategori av erbjudanden som ryms inom tjänstesektorn, utan som ett sätt att se på och hantera sina värdeskapande erbjudanden. Inom forskningen om tjänster har användare som aktörsgrupp (kunder, medborgare, patienter, klienter etc. beroende på sammanhang) blivit betydelsefulla för både förståelsen av det värde som tjänster skapar och för utvecklingen av tjänster. Användare är delaktiga och samskapar upplevt värde vilket samtidigt gör dem delvis medansvarliga för tjänstens kvalitet. Med denna utgångspunkt sattes ljuset på utvecklingen av tjänster och den fråga som initialt ställdes var hur användare kan involveras i tjänsteutvecklingsarbetet?

Under 2007 formulerade och öppnade Vinnova utlysningen Tjänsteinnovationer 2007. Målet var att skapa förutsättningar för utvecklingen av metoder för användarinvolvering för tjänsteinnovationer. Ett krav var att projektkonsortiet skulle innefatta användare i någon form. Utlysningen fick en positiv respons och de projekt som valdes rymde både konsumenttjänster och industriella tjänster, privata tjänster och offentliga tjänster samt mycket praktiska projekt och projekt med tyngdpunkt i akademisk forskning.

Denna projektkatalog sammanfattar resultaten av utlysningen Tjänsteinnovationer 2007 samt diskussioner från programmets slutkonferens som hölls i Linköping 1 november 2012.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1586 kB)