Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Tjänsteinnovationer 2007
Utgiven
2014-februari
Serienummer
VI 2014:01
Utgivare
Vinnova
Författare
Stefan Holmlid
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
56

Tjänster och tjänsteinnovation har kommit att bli viktiga begrepp inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor. En förståelse har utvecklats att tjänster inte längre enbart handlar om en kategori av erbjudanden som ryms inom tjänstesektorn, utan som ett sätt att se på och hantera sina värdeskapande erbjudanden. Inom forskningen om tjänster har användare som aktörsgrupp (kunder, medborgare, patienter, klienter etc. beroende på sammanhang) blivit betydelsefulla för både förståelsen av det värde som tjänster skapar och för utvecklingen av tjänster. Användare är delaktiga och samskapar upplevt värde vilket samtidigt gör dem delvis medansvarliga för tjänstens kvalitet. Med denna utgångspunkt sattes ljuset på utvecklingen av tjänster och den fråga som initialt ställdes var hur användare kan involveras i tjänsteutvecklingsarbetet?

Under 2007 formulerade och öppnade Vinnova utlysningen Tjänsteinnovationer 2007. Målet var att skapa förutsättningar för utvecklingen av metoder för användarinvolvering för tjänsteinnovationer. Ett krav var att projektkonsortiet skulle innefatta användare i någon form. Utlysningen fick en positiv respons och de projekt som valdes rymde både konsumenttjänster och industriella tjänster, privata tjänster och offentliga tjänster samt mycket praktiska projekt och projekt med tyngdpunkt i akademisk forskning.

Denna projektkatalog sammanfattar resultaten av utlysningen Tjänsteinnovationer 2007 samt diskussioner från programmets slutkonferens som hölls i Linköping 1 november 2012.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan