Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)

Lägesrapport 2007 - 2011

Utgiven
2012-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2012:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-66-3
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
76
Författare
Sandra Olivera - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-03745
Ämne
EU

Denna rapport utgör redovisningen av Vinnovas uppdrag att rapportera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Den beskriver och kommenterar statistiska uppgifter om det svenska deltagandet i FP7. Rapporten är dessutom en del i det arbete som Vinnova bedriver runtom i landet genom att bistå med fakta och underlag till strategier för europeiskt samarbete.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (834 kB)