Utgiven
2012-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2012:07
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-69-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
98
Författare
Anna Sandström - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Hälsa, Material, Forskning och utveckling i företag

I februari 2012 meddelade AstraZeneca att man avsåg att lägga ner forsknings- och utvecklingsverksamheten i Södertälje, detta endast två år efter motsvarande beslut för Lund, även om en del av Lunds verksamhet flyttades till Mölndal.

I föreliggande studie beskrivs AstraZenecas betydelse för Sverige och svensk Life Science industri. Även den strukturomvandling som pågår för de globala läkemedelsbolagen och som är orsak till AstraZenecas och Pfizers beslut skildras. Dessutom redovisas information om hela den svenska Life Science industrins struktur och utveckling samt ges en beskrivning av olika aktörer i innovationssystemet för Life Science och deras inbördes roller.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2288 kB)