Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strukturomvandling och akademisering - energibranschen är i förändring

Boksluts- och kompetensdata för energibranschen 2007-2017

Utgiven
2019-juni
Serienummer
Utgivare
Energimyndigheten
Författare
Maria Engzell, Rasmus Palazzi och Samuel Strömgren
ISBN
ISSN
Antal sidor
94

Syftet med rapporten ”Strukturomvandling och akademisering – energibranschen är i förändring” är att skapa en tydligare bild av energibranschens utveckling. Rapporten ska fungera som underlag för företag, branscher och politiker som vill skapa samarbeten och insatser för att utveckla energibranschens kompetensförsörjning, utbildningsresurser och jämställdhetsarbete. Rapporten har skrivits av Energy Competence Center. Till arbetet har det funnits en referensgrupp med representanter från Energimyndigheten, Energiföretagen Sverige, Mälardalens högskola och Vinnova.

Senast uppdaterad 14 februari 2020

Statistik för sidan