Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sesam öppna dig!

Forskarperspektiv på kvinnors företagande

Bokomslag Sesam öppna dig!
Utgiven
2008-november
Serienummer
VR 2008:20
Utgivare
Vinnova
Författare
Pär Larsson, Ulla Göranson & Magnus Lagerholm (red) - Vinnova
ISBN
978-91-85959-34-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
178

Hösten 2007 fick Vinnova i uppdrag av Näringsdepartementet att utforma, utlysa och fatta beslut om ett forskningsprogram om kvinnors företagande. Inför utlysningen Forskning om kvinnors företagande som öppnade under våren 2008 efterlyste Vinnova konkreta förslag på områden och forskningsfrågor som belyser kvinnors företagande ur olika perspektiv. Mer än 50 praktiker och forskare, inom olika ämnesområden och från olika lärosäten, hörde av sig. Många av dem lyfte fram uppslag till bra och spännande forskningsprojekt inom områden som är viktiga att beforska. Några av dem har fått uppdraget att vidareutveckla sina idéer – och det är dem vi har samlat i den här boken.

Boken består av fjorton fristående uppsatser som belyser olika teman kring forskning om kvinnors företagande, både vad gäller kunskapsbehov och samhällsrelevans. Boken visar på den mångfald av områden som påverkar kvinnors företagande. Det är till exempel tydligt att det inte enbart är med näringspolitiska åtgärder som man kan intressera kvinnor för och stödja kvinnors företagande. Texterna visar att det är väl så angeläget att studera, och eventuellt förändra, regler och strukturer inom familjepolitikens som arbetsmarknadspolitikens och utbildningspolitikens område. Bidragen visar också hur ett genusperspektiv innebär att begrepp som bl a företagare, entreprenör, innovation och rådgivning måste ifrågasättas för att stöd för kvinnors företagande ska få sin rätta utformning.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan