Utgiven
2008-juli
Språk
Engelska
Serienummer
VI 2008:13
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
8
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Om Vinnova

On May 8, 2008, Vinnova organized a seminar day on Relationships between R&D Investments, Innovation and Economic Growth. This is a report from that seminar.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (3490 kB)