Utgiven
2010-oktober
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2010:11
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3104
Antal sidor
32
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-01555
Ämne
Ledning och organisering

För att Sverige ska vara konkurrenskraftigt och innovativt krävs att företag och organisationer snabbt kan förändra sig. Omställningsförmåga och rätt kompetens är en förutsättning. Satsningen Omställningsförmåga och kompetensförsörjning finansierar projekt för att belysa och utveckla företags, organisationers och samhällets förmåga att hantera förändring och för att undersöka arbetsmarknadens funktionssätt i den pågående strukturomvandlingen.

Vinnova satsar 45 miljoner kronor på tio projekt som ska bidra till förbättrad omställningsförmåga och effektivare strategier för kompetensförsörjning i olika typer av organisationer och verksamheter. Projekten är verksamma inom flera branscher, från små till stora företag och inom offentlig sektor. Projekten fokuserar på behov i företag och organisationer men bidrar till analyser av arbetsmarknadens funktionssätt. Projekten är knutna till universitet och högskolor i Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Karlstad, Sundsvall och Umeå.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (183 kB)