Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Omställningsförmåga och kompetensförsörjning

Projektkatalog

Bokomslag Omställningsförmåga och kompetensförsörjning

Omställningsförmåga och kompetensförsörjning

Visa mer information (ankarlänk)

För att Sverige ska vara konkurrenskraftigt och innovativt krävs att företag och organisationer snabbt kan förändra sig. Omställningsförmåga och rätt kompetens är en förutsättning. Satsningen Omställningsförmåga och kompetensförsörjning finansierar projekt för att belysa och utveckla företags, organisationers och samhällets förmåga att hantera förändring och för att undersöka arbetsmarknadens funktionssätt i den pågående strukturomvandlingen.

Vinnova satsar 45 miljoner kronor på tio projekt som ska bidra till förbättrad omställningsförmåga och effektivare strategier för kompetensförsörjning i olika typer av organisationer och verksamheter. Projekten är verksamma inom flera branscher, från små till stora företag och inom offentlig sektor. Projekten fokuserar på behov i företag och organisationer men bidrar till analyser av arbetsmarknadens funktionssätt. Projekten är knutna till universitet och högskolor i Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Karlstad, Sundsvall och Umeå.

Utgiven
2010-oktober
Serienummer
VI 2010:11
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3104
Antal sidor
32

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan