Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

No wrong door - Alla ingångar leder dig rätt

Erbjudande från nationella aktörer till SMF – Små och Medelstora Företag

Bokomslag No wrong door - Alla ingångar leder dig rätt
Utgiven
2010-juni
Serienummer
VI 2010:09
Utgivare
Vinnova
Författare
Karin Nygård Skalman
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
40

Det finns idag många aktörer med erbjudanden till små och medelstora företag (SMF) i Sverige. Men bilden av alla organisationer, myndigheter och investerare som främjar SMF är oöverskådlig och företagen har svårt att ta del av de möjligheter som finns. De olika aktörerna bör samarbeta enligt principen ”No Wrong Door” – alla ingångar leder rätt. Oberoende av var företagen tar sin första kontakt ska de få bra information om vilka möjligheter som erbjuds inom Sverige och inom EU. I följande rapport finns en sammanställning, som kortfattat beskriver 10 offentliga aktörer och deras erbjudanden till SMF. Erbjudanden kan vara i form av bidrag, lån, rådgivning, utbildning, exporthjälp eller hjälp med patentfrågor. Som avslutning presenteras ett förslag till en enkel ”Web portal” med målet att tydliggöra och effektivisera det nätverk som finns idag.

Rapporten tar upp de flesta nationella aktörer varav en del har regional närvaro. Någon kartläggning av regionala erbjudanden presenteras dock inte. Olika EU erbjudanden är inte heller inkluderade (enbart Vinnovas EU-erbjudanden omnämns).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan