No wrong door - Alla ingångar leder dig rätt

Erbjudande från nationella aktörer till SMF – Små och Medelstora Företag

Utgiven
2010-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2010:09
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
40
Författare
Karin Nygård Skalman
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2008-04059
Ämne
Forskning och utveckling i företag

Det finns idag många aktörer med erbjudanden till små och medelstora företag (SMF) i Sverige. Men bilden av alla organisationer, myndigheter och investerare som främjar SMF är oöverskådlig och företagen har svårt att ta del av de möjligheter som finns. De olika aktörerna bör samarbeta enligt principen ”No Wrong Door” – alla ingångar leder rätt. Oberoende av var företagen tar sin första kontakt ska de få bra information om vilka möjligheter som erbjuds inom Sverige och inom EU. I följande rapport finns en sammanställning, som kortfattat beskriver 10 offentliga aktörer och deras erbjudanden till SMF. Erbjudanden kan vara i form av bidrag, lån, rådgivning, utbildning, exporthjälp eller hjälp med patentfrågor. Som avslutning presenteras ett förslag till en enkel ”Web portal” med målet att tydliggöra och effektivisera det nätverk som finns idag.

Rapporten tar upp de flesta nationella aktörer varav en del har regional närvaro. Någon kartläggning av regionala erbjudanden presenteras dock inte. Olika EU erbjudanden är inte heller inkluderade (enbart Vinnovas EU-erbjudanden omnämns).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (588 kB)