Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband - Projektkatalog

Branschforskningsprogram för IT & Telekom

Bokomslag Mobilitet, mobil kommunikation och bredband - Projektkatalog
Utgiven
2010-november
Serienummer
VI 2010:13
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
72

IT- och telekom branschforskningsprogrammet är ett forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) inom mobilitet, mobil kommunikation och bredband som drivits i samverkan mellan näringslivet och offentliga finansiärer. Programmet startade 2006. Inom programmet har det initierats över 60 forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt med en total volym på mer än 260 miljoner kronor. Över 40 forskningsgrupperingar och fler än 40 företag har deltagit i de olika projekten.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan