Mobilitet, mobil kommunikation och bredband - Projektkatalog

Branschforskningsprogram för IT & Telekom

Utgiven
2010-november
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2010:13
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
72
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2006-02745/2007-00886
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik

IT- och telekom branschforskningsprogrammet är ett forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) inom mobilitet, mobil kommunikation och bredband som drivits i samverkan mellan näringslivet och offentliga finansiärer. Programmet startade 2006. Inom programmet har det initierats över 60 forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt med en total volym på mer än 260 miljoner kronor. Över 40 forskningsgrupperingar och fler än 40 företag har deltagit i de olika projekten.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2373 kB)