Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Bokomslag Metallindustrin i Sverige 2007-2011
Utgiven
2013-mars
Serienummer
VA 2013:02
Utgivare
Vinnova
Författare
Elisabeth Ahnberg, Johan Kostela & Jan Messing
ISBN
978-91-86517-81-6
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
42

Inom ramen för Vinnovas omvärldsbevakning genomförs en serie analyser av näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Kemi; Gruv och mineral; Maritima; Skog, massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik, Miljöteknik samt Energi. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. Vinnova avser att komplettera studierna med analyser av andra näringsgrenar, andra aspekter av innovationssystemen och internationell kontext. Dessutom är ambitionen att fortsätta följa näringsgrenarnas utveckling för att fånga trender, förnyelse och strukturomvandling. Föreliggande studie analyserar företag i metallindustrin.

Denna fördjupade branschanalys omfattar Sveriges metallindustrier och är en i en serie analyser av svenskt näringsliv. Metallindustrin har långa historiska rötter och är en av landets basnäringar. En rad globala företag utgör kärnan i branschen; bland andra Sandvik, SSAB, Outokumpu, Ovako, Höganäs, Uddeholm, Erasteel, Boliden, Kubal, Sapa och Profilgruppen.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan