Utgiven
2013-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2013:02
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-81-6
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
42
Författare
Elisabeth Ahnberg, Johan Kostela & Jan Messing
Pris
195 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-03995
Ämne
Material, Produktion, Forskning och utveckling i företag

Inom ramen för Vinnovas omvärldsbevakning genomförs en serie analyser av näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Kemi; Gruv och mineral; Maritima; Skog, massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik, Miljöteknik samt Energi. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. Vinnova avser att komplettera studierna med analyser av andra näringsgrenar, andra aspekter av innovationssystemen och internationell kontext. Dessutom är ambitionen att fortsätta följa näringsgrenarnas utveckling för att fånga trender, förnyelse och strukturomvandling. Föreliggande studie analyserar företag i metallindustrin.

Denna fördjupade branschanalys omfattar Sveriges metallindustrier och är en i en serie analyser av svenskt näringsliv. Metallindustrin har långa historiska rötter och är en av landets basnäringar. En rad globala företag utgör kärnan i branschen; bland andra Sandvik, SSAB, Outokumpu, Ovako, Höganäs, Uddeholm, Erasteel, Boliden, Kubal, Sapa och Profilgruppen.