Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen

Erfarenheter från innovationsplattformarna. Utgiven av RISE Stadsutveckling

Utgiven
2017-november
Språk
Svenska
Serienummer
Serie
Extern publikation
ISBN
ISSN
Antal sidor
52
Författare
Pris
Utgivare
RISE Stadsutveckling
Diarienummer
Ämne
Ledning och organisering, Miljö och energi

Leda och organisera innovation för hållbara samhällen - Erfarenheter från innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. Nationell samverkan mellan innovationsplattformar i Lund, Malmö, Borås, Göteborg, Stockholm och Kiruna. En satsning som gjorts med stöd från Vinnova.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (5688 kB)

Senast uppdaterad 6 mars 2018

Statistik för sidan