Utgiven
2009-november
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2009:27
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-85-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
96
Författare
Magnus Breidne - Tillväxtanalys & Göran Leijonhufvud
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Internationell samverkan

Det är viktigt att förstå vad som händer inom vetenskap, teknik och innovation i Kina och hur detta påverkar svenska företag, forskare och beslutsfattare. Därför har Vinnova och Tillväxtanalys finansierat denna rapport om internet i Kina. Rapporten lyfter fram internets särdrag i Kina och ger en bild av vad som händer i kraftfältet mellan tillväxt och tilltro. Vi hoppas att rapporten ska vara användbar för beslutsfattare, handläggare och analytiker inom näringsliv, forsknings- och innovationspolitik, utrikesförvaltning, biståndsorgan, media och teknologiska och vetenskapliga institutioner.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (951 kB)