Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Bokomslag Kina och internet
Utgiven
2009-november
Serienummer
VR 2009:27
Utgivare
Vinnova
Författare
Magnus Breidne - Tillväxtanalys & Göran Leijonhufvud
ISBN
978-91-85959-85-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
96

Det är viktigt att förstå vad som händer inom vetenskap, teknik och innovation i Kina och hur detta påverkar svenska företag, forskare och beslutsfattare. Därför har Vinnova och Tillväxtanalys finansierat denna rapport om internet i Kina. Rapporten lyfter fram internets särdrag i Kina och ger en bild av vad som händer i kraftfältet mellan tillväxt och tilltro. Vi hoppas att rapporten ska vara användbar för beslutsfattare, handläggare och analytiker inom näringsliv, forsknings- och innovationspolitik, utrikesförvaltning, biståndsorgan, media och teknologiska och vetenskapliga institutioner.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan