Utgiven
2007-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2007:05
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
88
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Hälsa, Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster

I programmet IT för sjukvård i hemmet ligger Vinnovas fokus på att utveckla och utnyttja IT-baserade tjänster, produkter och medicinsk teknik för att få en bra och kostnadseffektiv sjukvård med hög användarvänlighet för patienter och personal. Samtidigt skapar detta en marknad för nya IT-baserade produkter och tjänster inom området.

Här presenteras de 22 projekt som ingår i programmet 2007.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (5085 kB)