Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Inspirationskatalog - Trygghetsboende för äldre
Utgiven
2013-februari
Serienummer
VI 2013:03
Utgivare
Vinnova och Malmö högskola
Författare
Lotta Solding & Ola Isaksson
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
32

Trygghetsbostäder är en boendeform för den som inte längre känner sig trygg och bekväm i sin nuvarande bostad, men ännu inte har behov av särskilt boende. Till skillnad från särskilt boende ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemensamhetslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/bovärd på angivna tider.

Den här inspirationskatalogen ska ses som ett inlägg i diskussionen om trygghetsbostäder. Läs om olika goda exempel på trygghetsbostäder i Sverige och några europeiska exempel på liknande boendeformer. Dessutom har vi låtit en handfull inspiratörer tycka till om utvecklingen.

Inspirationskatalogen ges ut av Malmö Högskola och Vinnova i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan