Utgiven
2015-oktober
Språk
Svenska
Serienummer
Serie
Extern publikation
ISBN
ISSN
Antal sidor
20
Författare
Pris
Utgivare
Upphandlingsmyndigheten
Diarienummer
Ämne
Ledning och organisering, Tjänster

Med hjälp av innovationsupphandling kan den offentliga sektorn i dialog med företag skapa tillgång till produkter och lösningar som bättre svarar mot offentliga behov. Innovationsupphandling kan bidra till förnyelse av offentliga verksamheter samt utveckla och höja kvaliteten i den svenska välfärden.

Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka 630 miljarder kronor, motsvarande 15 procent av Sveriges BNP. När politiker och offentliga tjänstemän lägger upp riktlinjer och utför offentliga upphandlingar behöver de inte bara ta hänsyn till dagens behov, utan också investera för framtida utmaningar.

Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar.

Denna skrift förklarar vad innovationsupphandling är, beskriver dess möjligheter och inspirerar offentliga verksamheter till nytänkande i sitt upphandlingsarbete.
Informationen är användbar för politiker, verksamhetsansvariga, upphandlare och personer som arbetar med utveckling i offentlig verksamhet. Innehållet har tagits fram av Upphandlingsmyndigheten i samverkan med Vinnova, Trafikverket, Karolinska Universitetssjukhuset och Västerås stad.

Läs mer på upphandlingsmyndigheten.se

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (447 kB)