Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer

Analys och rekommendationer

Bokomslag Innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer
Utgiven
2018-februari
Serienummer
VR 2018:02
Utgivare
Vinnova
Författare
Anna Zingmark - Länka Consulting AB
ISBN
978-91-87537-69-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
86

Sedan 2013 har Vinnova investerat i innovationsplattformar i syfte att stödja utveckling av starka innovationsmiljöer i städer. Det har varit en spännande resa där såväl vi på Vinnova, som de involverade städerna och de forskare som har följt satsningen, har lärt oss mycket kring behov och förutsättningar kopplat till innovation i städer.

Vår satsning på innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer har som ambition att adressera några av de utmaningar som städerna står inför i syfte att stärka innovationsförmågan kopplat till stadsutveckling. Innovationsplattformarna utgår från vikten av ett förstärkt helhets- och plattformsperspektiv, en lokal behovsbild och en stärkt samverkan mellan aktörer som kan möjliggöra för utbyte av information, kunskap, problembeskrivningar och lösningsförslag. Rapportens syfte är att utifrån lärdomarna från innovationsplattformarna ta fram ett underlag för diskussion om kommande programutveckling.

Hållbarhetsfrågor som drivkraft för innovation har på senare tid fått ett starkt ramverk i form av Agenda 2030 och hållbarhetsmålen, som tar ett helhetsgrepp ur globalt perspektiv på olika dimensioner av hållbarhet. Vinnova använder sedan 2017 Agenda 2030 som ett sätt att ge innebörd till begreppet hållbar tillväxt, som är målet för vår verksamhet. Med de utmaningar som beskrivs i hållbarhetsmålen blir det allt tydligare vilken viktig roll offentlig verksamhet spelar, i samverkan med andra. Frågorna om hållbarhet, offentlig verksamhet och systeminnovation sammanfaller på ett tydligt sätt i städer.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan