Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsledning och kreativitet i svenska företag

Bokomslag Innovationsledning och kreativitet i svenska företag

Innovationsledning och kreativitet i svenska företag

Visa mer information (ankarlänk)

Bokens syfte är att ge kunskap och inspiration åt chefer, ledare och medarbetare med intresse för kreativitet och innovation. Den baseras på forskning och tar upp exempel hämtade från många av Sveriges ledande företag. Avsikten är att belysa hur organisatoriska förhållanden påverkar förutsättningarna för kreativitet och innovation samt att ge uppslag till hur företags innovationsförmåga kan utvecklas.

Boken ges ut gemnsamt av Stiftelsen IMIT och Vinnova.

Utgiven
2012-mars
Serienummer
VR 2012:02
Utgivare
Vinnova och Stiftelsen IMIT - Institute for Management of Innovation and Technology
Författare
Anders Richtnér & Johan Frishammar (redaktörer)
ISBN
978-91-86517-57-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
144

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan