Innovationsdrivande forskning i praktiken

Samverkan mellan forskare och praktiker för att skapa organisatoriska innovationer

Utgiven
2011-november
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2011:14
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-52-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
34
Författare
Jan E Persson & Ulrika Westrup - Lunds Universitet
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2010-02709
Ämne
Ledning och organisering, Forskning och utveckling i företag

Denna skrift handlar om hur forskare och praktiker kan samarbeta för att skapa kunskap om och genomföra innovativa förändringar i organisationen. Skriften bygger på de erfarenheter vi fått under mer än tolv års arbete med empiriska forsknings- och utvecklingsprojekt i olika organisationer. Den ger exempel på hur man kan arbeta tillsammans för att skapa möjligheter till utveckling och ömsesidigt lärande. Chefer och medarbetare får tillfälle att pröva och experimentera för att finna nya sätt att göra saker på och nya saker att göra i syfte att höja effektiviteten och skapa större kundnytta. Samarbetet med forskare kan ge legitimitet åt förändringar som annars kan vara svåra att genomföra. Samtidigt genererar forskningsresultaten ny kunskap som kan omsättas i generella teorier. Forskningsresultaten kan på så vis nyttiggöras i utvecklingsarbeten också i andra organisationer.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1052 kB)