Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsdrivande forskning i praktiken

Samverkan mellan forskare och praktiker för att skapa organisatoriska innovationer

Bokomslag Innovationsdrivande forskning i praktiken
Utgiven
2011-november
Serienummer
VR 2011:14
Utgivare
Vinnova
Författare
Jan E Persson & Ulrika Westrup - Lunds Universitet
ISBN
978-91-86517-52-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
34

Denna skrift handlar om hur forskare och praktiker kan samarbeta för att skapa kunskap om och genomföra innovativa förändringar i organisationen. Skriften bygger på de erfarenheter vi fått under mer än tolv års arbete med empiriska forsknings- och utvecklingsprojekt i olika organisationer. Den ger exempel på hur man kan arbeta tillsammans för att skapa möjligheter till utveckling och ömsesidigt lärande. Chefer och medarbetare får tillfälle att pröva och experimentera för att finna nya sätt att göra saker på och nya saker att göra i syfte att höja effektiviteten och skapa större kundnytta. Samarbetet med forskare kan ge legitimitet åt förändringar som annars kan vara svåra att genomföra. Samtidigt genererar forskningsresultaten ny kunskap som kan omsättas i generella teorier. Forskningsresultaten kan på så vis nyttiggöras i utvecklingsarbeten också i andra organisationer.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan