Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter

Vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna? Utgivare: Implement Consulting Group

Bokomslag Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter

Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter

Visa mer information (ankarlänk)

Innovation är den positiva drivkraft som får samhället att hela tiden utvecklas mot nya höjder. Myndigheterna har en central roll inom samhällets olika funktioner och har därigenom en stor inverkan på samhällsutvecklingen. En central frågeställning är hur väl arbetet med innovation och förnyelse drivs inom myndigheterna och vad som utgör de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas.

För att belysa detta har 112 myndigheter studerats i en undersökning som genomförts av Implement Consulting Group och forskare vid KTH på uppdrag av Vinnova. Undersökningen identifierade en rad lärdomar kring nuläget, samt vad som skiljer dem som lyckas bättre med sitt innovationsarbete (55 %) från dem som inte gör det (45 %). Resultatet visar på tydliga erfarenheter och rekommendationer inom följande områden:

  1. Syfte och fokus – Vad är myndighetens uppdrag, syfte och fokus avseende innovation?
  2. Förutsättningar – Vilka förutsättningar finns inom myndigheten för att driva innovation?
  3. Arbetssätt – Vilket arbetssätt tillämpas för att skapa innovation?
  4. Nyttorealisering – Vilka resultat skapas genom innovationsarbetet?

Datainsamlingen skedde genom enkätundersökning och intervjuer under hösten 2016 där utvalda nyckelpersoner inom respektive myndighet med ansvar för innovation och förnyelse svarade på frågorna. Arbetet med fördjupad analys av materialet som ligger till grund för denna rapport genomfördes av experter inom Implement Consulting Group.

Läs mer om rapporten på www.implementconsultinggroup.com

Utgiven
2017-januari
Serienummer
Utgivare
Implement Consulting Group
Författare
Roger Lundegård, Jonas Winqvist & Harry Wallenholm - Implement Consulting Group
ISBN
ISSN
Antal sidor
28

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan