Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Högskolans utmaningar som motor för innovation och tillväxt

Högskolans utmaningar som motor för innovation och tillväxt

Bokomslag Högskolans utmaningar som motor för innovation och tillväxt
Utgiven
2009-mars
Serienummer
VI 2009:04
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
8

Universitet och högskolor är motorer för svensk innovation och tillväxt. De ska producera forskning i världsklass, utbilda kompetent arbetskraft, men också ägna sig åt den så kallade tredje uppgiften: samverkan med det omgivande samhället och nyttiggörande av forskning. För att lyckas krävs en väloljad kunskaps- och tekniköverföring mellan olika aktörer och organisationer.

Vinnova har identifierat universitet och högskolor som nyckelaktörer i det svenska innovationssystemet. 2006 lanserades det så kallade Nyckelaktörsprogrammet för att stödja samverkan och kommersialisering, samt för uppbyggnaden av en entreprenöriell kultur inom högskolevärlden.

Som ett led i detta arbete genomförde Vinnova konferensen "Högskolans utmaningar som motor för innovation och tillväxt" 24–25 september 2008. Under de båda dagarna ventilerades samverkan ur ett strategiskt perspektiv för högskolan, och hur man kan organisera samverkan och innovationsstöd inom akademin.

I denna konferensberättelse sammanfattas de två dagarna i text och bild.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan