Utgiven
2008-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2008:03
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-09-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
164
Författare
Lars-Erik Eriksson - IT Partner AB, Olle Findahl - World Internet Institute, Håkan Selg - Håkan Selg Konsult AB
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2005-01961
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster

Överallt talar man idag om öppna program och öppet innehåll. Öppna program är fritt tillgängliga och bygger på en öppen källkod, så att andra kan förbättra, bygga vidare på och anpassa programmet. Det skiljer de öppna programmen från de proprietära programmen som ägs av företag och som användaren betalar för att få använda.

Öppet innehåll är också fritt tillgängligt. Det produceras av användarna själva eller frivilligt utan betalning av kunniga människor. Det fyller idag inte bara communities och de mest besökta webbsajeterna, utan också encyklopedier, informationssidor och webbtidningar.

Projektet Ny AnvändarMedverkan - Nya AffärsModeller (NAM-NAM) syftar till att fördjupa förståelsen av hur öppna samarbeten (Öppen Källkod och Öppet Innehåll, eng Open Software respektive Open Content) fungerar. Vi har identifierat och beskrivit olika aktörers roller och dragit slutsatser bland annat om drivkrafterna bakom medverkan, affärsmöjligheter, legala frågor och hur olika väsentliga tekniker kommer in i sammanhanget.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2978 kB)