Utgiven
2007-juli
Språk
Svenska
Serienummer
VP 2007:02
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
262
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2006-01884
Ämne
Miljö och energi, Om Vinnova

Forskningsrådet Formas och Vinnova har i regleringsbrevet 2006 fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en gemensam forskningsstrategi för miljöteknik. I föreliggande rapport redovisas bakgrund, utgångspunkter och överväganden för strategin. Vidare redovisas förslag till strategiska åtgärder och satsningar inom Formas och Vinnovas verksamhetsområden, också i samverkan med andra aktörer.

Syftet med forskningsstrategin är att ta ett samlat grepp om forskning och utveckling av miljöteknik inom Formas och Vinnovas verksamhetsområden. Strategin avser att främja framtagandet av ny kunskap och stärka kompetensen inom miljöteknikområdet och främja svensk konkurrenskraft på den globala marknaden för miljöteknik. En gemensam vision är formulerad.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (11204 kB)