Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forskningsstrategi för miljöteknik

Redovisning av regeringsuppdrag till Formas och Vinnova

Bokomslag Forskningsstrategi för miljöteknik
Utgiven
2007-juli
Serienummer
VP 2007:02
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
262

Forskningsrådet Formas och Vinnova har i regleringsbrevet 2006 fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en gemensam forskningsstrategi för miljöteknik. I föreliggande rapport redovisas bakgrund, utgångspunkter och överväganden för strategin. Vidare redovisas förslag till strategiska åtgärder och satsningar inom Formas och Vinnovas verksamhetsområden, också i samverkan med andra aktörer.

Syftet med forskningsstrategin är att ta ett samlat grepp om forskning och utveckling av miljöteknik inom Formas och Vinnovas verksamhetsområden. Strategin avser att främja framtagandet av ny kunskap och stärka kompetensen inom miljöteknikområdet och främja svensk konkurrenskraft på den globala marknaden för miljöteknik. En gemensam vision är formulerad.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan