Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forsknings- och innovationspolitik i USA

Näringslivets fem roller

Bokomslag Forsknings- och innovationspolitik i USA
Utgiven
2008-maj
Serienummer
VR 2008:09
Utgivare
Vinnova
Författare
Kjell Sehlstedt - Sveriges Ingenjörer
ISBN
978-91-85959-19-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
64

Hur kommer det sig att USA både kan producera forskning i Nobelprisklass och möta samhälleliga behov? Hur ser samspelet ut mellan näringslivet och offentliga aktörer på federal, delstatlig och lokal nivå?

Den amerikanska forsknings- och innovationspolitiken och dess koppling till den dynamik och förnyelseförmåga som finns i USAs ekonomi är ofta föremål för mer eller mindre tvärsäkra uttalanden om mekanismerna bakom framgången. Inte minst mot bakgrund av den debatt som förs i Sverige och inom EU om att utveckla en mera dynamisk, kunskapsbaserad ekonomi som kan konkurrera med både USA och andra ekonomiska stormakter är det intressant att få bättre kunskap om varför USA lyckas väl på detta område.

Kjell Sehlstedt utredare på Sveriges Ingenjörer, med lång erfarenhet av svensk närings- och forskningspolitik, har från en amerikansk utsiktspunkt, genom ett stort antal intervjuer på plats, med aktörer inom forskning, näringsliv och politik, kompletterat med litteratur och statistikstudier, sökt tränga bakom myterna om amerikansk forskning.

Resultatet är säkert förvånande för många och Kjell Sehlstedt för i rapporten fram flera intressanta lärdomar för Sverige.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan