Utgiven
2016-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2016:05
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
28
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02186
Ämne
Transport

Utveckling inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxten. FFI är ett samverkansprogram med gemensam finansiering av forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter.

2015 var ett händelserikt år. Den enskilt stora händelsen var att FFI öppnades upp för andra sökanden än fordonsindustrin. Nu ser vi i kansliet fram emot att erfara hur detta påverkar ansökningstrycket.

Under ett år träffas över 100 personer regelbundet. Inom FFI deltar ett 30-tal kvalitetsgranskare, fem programråd med upp till 10 ledamöter, styrelsen och beredningsgruppen samt kansliet. I takt med att vi har flera strategiska satsningar på gång samtidigt engageras allt fler kvalitetsgranskare.

I denna årsrapport har vi sammanställt uppgifter dels från förra året men också sedan FFI startade 2009 för att få överblick av vad programmet bidrar till.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (3115 kB)