Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FFI Årsrapport 2015

Samverkan för stark svensk fordonsindustri och miljöanpassade samt säkra transporter

Bokomslag FFI Årsrapport 2015
Utgiven
2016-mars
Serienummer
VI 2016:05
Utgivare
Vinnova
Författare
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
28

Utveckling inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxten. FFI är ett samverkansprogram med gemensam finansiering av forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter.

2015 var ett händelserikt år. Den enskilt stora händelsen var att FFI öppnades upp för andra sökanden än fordonsindustrin. Nu ser vi i kansliet fram emot att erfara hur detta påverkar ansökningstrycket.

Under ett år träffas över 100 personer regelbundet. Inom FFI deltar ett 30-tal kvalitetsgranskare, fem programråd med upp till 10 ledamöter, styrelsen och beredningsgruppen samt kansliet. I takt med att vi har flera strategiska satsningar på gång samtidigt engageras allt fler kvalitetsgranskare.

I denna årsrapport har vi sammanställt uppgifter dels från förra året men också sedan FFI startade 2009 för att få överblick av vad programmet bidrar till.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan