Utgiven
2016-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2016:05
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
28
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02186
Ämne
Transport

Utveckling inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxten. FFI är ett samverkansprogram med gemensam finansiering av forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter.

2015 var ett händelserikt år. Den enskilt stora händelsen var att FFI öppnades upp för andra sökanden än fordonsindustrin. Nu ser vi i kansliet fram emot att erfara hur detta påverkar ansökningstrycket.

Under ett år träffas över 100 personer regelbundet. Inom FFI deltar ett 30-tal kvalitetsgranskare, fem programråd med upp till 10 ledamöter, styrelsen och beredningsgruppen samt kansliet. I takt med att vi har flera strategiska satsningar på gång samtidigt engageras allt fler kvalitetsgranskare.

I denna årsrapport har vi sammanställt uppgifter dels från förra året men också sedan FFI startade 2009 för att få överblick av vad programmet bidrar till.