Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Ersättningssystem för innovation i vård och omsorg

En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller

Bokomslag Ersättningssystem för innovation i vård och omsorg
Utgiven
2015-december
Serienummer
VR 2015:08
Utgivare
Vinnova
Författare
Anna Krohwinkel, Jon Rognes & Hans Winberg - Stiftelsen Leading Health Care
ISBN
978-91-87537-38-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
50

Vinnova har inom ramen för regeringsuppdraget att utveckla innovationskraften i offentlig verksamhet med tonvikt på vård och omsorg genomfört en utlysning om ersättningsmodeller som främjar innovation inom vård och omsorg. Syftet med utlysningen var att utveckla och ge förutsättningar för att på sikt etablera nya ersättnings¬modeller som stärker möjligheterna för att innovativa produkter och tjänster tidigt ska tas upp i verksamheten och komma vården, omsorgen och inte minst patienterna och brukarna till godo.

I rapporten presenteras resultat efter att ha följt projekten under ett år. Syftet med följeforskningen var att identifiera vilka hinder som kan finnas och vilka konsekvenser dessa hinder kan få för innovationernas genomslag. Rapporten är tänkt att vara ett samlat kunskapsunderlag, dels för de deltagande projekten och dels för att kunna sprida kunskap och erfarenheter till andra liknande projekt.

Rapporten visar på vikten av fortsatt strategiskt arbete med ersättningsmodeller för snabbare implementering av innovativa behandlingsmetoder och för att vården och omsorgen långsiktigt ska kunna vara den innovationsplattform som life science-industrin behöver.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan