Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En hållbar infrastruktur för vuxnas livslånga lärande

Bokomslag En hållbar infrastruktur för vuxnas livslånga lärande
Utgiven
2021-maj
Serienummer
VR 2021:04
Utgivare
Vinnova
Författare
Anna-Carin Ramsten, Cecilia Bjursell och Rebecka Engström
ISBN
978-91-985899-0-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
68

Sverige har historiskt sett varit framgångsrika och internationellt erkända inom området vuxnas lärande. Men idag finns det alltmer förväntningar på att vuxnas lärande ska ske löpande, inom olika områden, och under hela livet. Dagens system är inte utformat för att stödja detta i den utsträckning som skulle behövas.

I rapporten föreslås en infrastruktur med olika komponenter som behöver fungera tillsammans som ett stödjande system. För att stärka systemet behövs bland annat fortsatt fokus på att underlätta möjligheter för individer och organisationer att orientera sig i utbildningsutbudet och på validering av kunskaper.

Livslångt lärande har också en central roll i de globala målen för hållbar utveckling, och en kraftsamling och förnyelse av ett system för livslångt lärande bör ske med hållbar utveckling av framtidens samhälle som ledstjärna.

För att stödja ett livslångt lärande behövs ett separat fokus på just vuxnas livslånga lärande, skilt från barn- och ungdomsskolan. Samverkan behövs tvärs över politikområden och hållbarhetsperspektiven behöver integreras i direktiv till utredningar, regleringsbrev och i analyser och prognoser.

Rapporten är ett resultat av det analysarbete som Vinnova genomför i syfte att bistå regeringens samverkansprogram i deras arbete och bygger på ett underlag som presenterades för samverkansprogrammet för Kompetensförsörjning och livslångt lärande 2020.

Senast uppdaterad 11 juni 2021

Statistik för sidan