Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Din kontakt till EU:s forsknings- och innovationsprogram
Utgiven
2014-juni
Serienummer
VI 2014:06
Utgivare
Vinnova
Författare
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
6

Vinnova och Vetenskapsrådet är nationella kontaktmyndigheter för Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation. Horisont 2020 är världens största forskningsprogram och har en budget på omkring 80 miljarder euro under perioden 2014 –2020. Programmets mål är att forskning och innovation ska användas för att lösa gemensamma utmaningar samt att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster. Vinnova ansvarar också för programmen Eurostars och Cost samt är svensk samordnare av Eureka-nätverket. Vinnova ansvarar också för sekretariatet för den nationella EU-samordningsfunktionen.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan