Utgiven
2014-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2014:06
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
6
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
EU

Vinnova och Vetenskapsrådet är nationella kontaktmyndigheter för Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation. Horisont 2020 är världens största forskningsprogram och har en budget på omkring 80 miljarder euro under perioden 2014 –2020. Programmets mål är att forskning och innovation ska användas för att lösa gemensamma utmaningar samt att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster. Vinnova ansvarar också för programmen Eurostars och Cost samt är svensk samordnare av Eureka-nätverket. Vinnova ansvarar också för sekretariatet för den nationella EU-samordningsfunktionen.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (4002 kB)