Utgiven
2013-januari
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2013:01
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
154
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-02942
Ämne
Material, Produktion

Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin är ett forskningsprogram som finansieras gemensamt av trä- och skogsindustrin samt staten via Vinnova och som på Näringsdepartementets uppdrag genomförts av Vinnova. Programmet startade 2006 och totalt har ett drygt 60-tal projekt finansierats genom programmet, som avslutas under 2013.

Projektbeskrivningarna i katalogen är skrivna av respektive projektledare och ger en översiktlig bild av projekten, dess omfattning, samarbetspartners och resultat.

Projekten visar vilken imponerande bredd och kompetens som forskningsaktörerna inom den svenska trä- och skogsindustrin har. Programmet skapar också forskningssamarbeten mellan högskola, institut och näringsliv som långsiktigt kommer att stärka kompetensen inom området. Resultaten från projekten inom programmet kommer att stärka den svenska trä- och skogsindustrins konkurrenskraft.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (3158 kB)