Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin

Projektkatalog 2013

Bokomslag Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin
Utgiven
2013-januari
Serienummer
VI 2013:01
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
154

Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin är ett forskningsprogram som finansieras gemensamt av trä- och skogsindustrin samt staten via Vinnova och som på Näringsdepartementets uppdrag genomförts av Vinnova. Programmet startade 2006 och totalt har ett drygt 60-tal projekt finansierats genom programmet, som avslutas under 2013.

Projektbeskrivningarna i katalogen är skrivna av respektive projektledare och ger en översiktlig bild av projekten, dess omfattning, samarbetspartners och resultat.

Projekten visar vilken imponerande bredd och kompetens som forskningsaktörerna inom den svenska trä- och skogsindustrin har. Programmet skapar också forskningssamarbeten mellan högskola, institut och näringsliv som långsiktigt kommer att stärka kompetensen inom området. Resultaten från projekten inom programmet kommer att stärka den svenska trä- och skogsindustrins konkurrenskraft.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan